FORUM POST

« Powrót do forum

Odpowiedź

Temat: f20 a f21

2008-11-05 11:43:00

przez gość

cytuj moderacja

czy wystapienie zaburzen schizotypowych(autyzm, lekkie urojenia od czasu do czasu , lęki psychotyczne, widzenie jak przez wode) traktuje sie jako nawrót psychozy>???

Odpowiedzi:

2007-09-29 20:48:00

przez gość

cytuj moderacja

Zaburzenia psychotypowe czy to jest F.20?

F21) Zaburzenie typu schizofrenii (schizotypowe)Zaburzenie to *** się ekscentrycznym zachowaniem oraz nieprawidłowościami myślenia i afektu zbliżonymi do zmian spotykanych w schizofrenii, choć w żadnym etapie nie występują tu zdecydowanie odchylenia charakterystyczne dla schizofrenii. Objawy mogą obejmować: chłodny lub niedostosowany afekt, anhedonię, dziwne lub ekscentryczne zachowanie, skłonność do społecznego wycofywania się, paranoidalne i dziwaczne idee nie osiągające poziomu urojeń, zaburzenie myślenia i zaburzenia postrzegania (perceptual disturbances)6, niekiedy przemijające epizody quasi-psychotyczne z nasilonymi iluzjami, o

mami słuchowymi lub innymi oraz myślami podobnymi do urojeń, zwykle pojawiające się bez udziału czynników zewnętrznych. Nie ma wyraźnego początku, a rozwój i przebieg mają zwykle cechy właściwe zaburzeniom osobowości.

Utajona reakcja schizofreniczna

Schizofrenia:

- borderline ("z pogranicza"icon_wink.gif

- utajona

- prepsychotyczna

- zwiastunowa

- rzekomonerwicowa

- rzekomopsychopatyczna

Schizotypowe zaburzenia osobowości

Nie obejmuje: zespół Aspergera (F84.5)

schizoidalne zaburzenie osobowości (F60.1)

F20) SchizofreniaZaburzenia schizofreniczne ce***ą się, w ogólności, podstawowymi i charakterystycznymi zakłóceniami myślenia i spostrzegania oraz niedostosowanym i spłyconym afektem. Jasna świadomość i sprawność intelektu są zwykle zachowane, choć z czasem mogą powstawać pewne deficyty poznawcze. Najważniejsze przejawy psychopatologiczne obejmują: echo myśli, nasyłanie oraz zabieranie myśli, rozgłaśnianie (odsłonięcie) myśli, spostrzeżenie urojeniowe oraz urojenia oddziaływania, wpływu i owładnięcia, głosy omamowe komentujące lub dyskutujące o pacjencie w trzeciej osobie, zaburzenia myślenia i objawy nega

wne.

Przebieg zaburzeń schizofrenicznych może być albo ciągły, albo epizodyczny, z postępującym lub stabilnym deficytem, lub też mogą tu być jeden, lub więcej epizodów z pełną, lub częściową remisją. Rozpoznania schizofrenii nie należy stawiać, jeżeli obecne są liczne objawy depresyjne lub maniakalne, chyba że objawy schizofreniczne wyraźnie poprzedzają zaburzenia afektywne. Schizofrenii nie należy również rozpoznawać w przypadku występowania poważnej choroby mózgu lub w obecności stanów zatrucia substancjami, lub ich odstawienia. Podobne zaburzenia rozwijające się w przebiegu padaczki lub innej

horoby mózgu powinny być klasyfikowane jako F06.2, a wywołane przez substancje psychoaktywne - jako F10-F19, wraz ze wspólnym czwartym znakiem kodu 5.

Nie obejmuje: schizofrenia:

- ostra (niezróżnicowana) (F23.2)

- cykliczna (F25.2)

reakcja schizofreniczna (F23.2)

zaburzenia schizotypowe (F21)

2007-09-30 15:04:00

przez gość

cytuj moderacja

A jakie masz objawy dokładnie przy tym zaburzeniu schizotypowym F21? bo u mnie tez to stwierdzili, ale to chyba nie jest choroba psychiczna czyli psychoza. Pozdrawiam.

2007-09-30 18:57:00

przez gość

cytuj moderacja

no mam omamy malutkie, zaburzenia myslenia i chce mi sie spac ale nie moge zasnac. I kiedy sie przebudzam słysze dzwonek do rzwi icon_biggrin.gif

2007-10-04 22:16:00

przez gość

cytuj moderacja

ale jakie masz omamy? słuchowe, czy wzrokowe? bo ja mam tylko wzrokowe. pozdrawiam.

2008-03-28 13:30:00

przez gość

cytuj moderacja

[CYTAT]

29-09-2007 o 20:48, gość :

Zaburzenia psychotypowe czy to jest F.20?

F21) Zaburzenie typu schizofrenii (schizotypowe)Zaburzenie to *** się ekscentrycznym zachowaniem oraz nieprawidłowościami myślenia i afektu zbliżonymi do zmian spotykanych w schizofrenii, choć w żadnym etapie nie występują tu zdecydowanie odchylenia charakterystyczne dla schizofrenii. Objawy mogą obejmować: chłodny lub niedostosowany afekt, anhedonię, dziwne lub ekscentryczne zachowanie, skłonność do społecznego wycofywania się, paranoidalne i dziwaczne idee nie osiągające poziomu urojeń, zaburzenie myślenia i zaburzenia postrzegania (perceptual disturbances)6, niekiedy przemijające epizody quasi-psychotyczne z nasilonymi iluzjami, o

mami słuchowymi lub innymi oraz myślami podobnymi do urojeń, zwykle pojawiające się bez udziału czynników zewnętrznych. Nie ma wyraźnego początku, a rozwój i przebieg mają zwykle cechy właściwe zaburzeniom osobowości.

Utajona reakcja schizofreniczna

Schizofrenia:

- borderline ("z pogranicza"icon_wink.gif

- utajona

- prepsychotyczna

- zwiastunowa

- rzekomonerwicowa

- rzekomopsychopatyczna

Schizotypowe zaburzenia osobowości

Nie obejmuje: zespół Aspergera (F84.5)

schizoidalne zaburzenie osobowości (F60.1)

F20) SchizofreniaZaburzenia schizofreniczne ce<font color="red">***</font>ą się, w ogólności, podstawowymi i charakterystycznymi zakłóceniami myślenia i spostrzegania oraz niedostosowanym i spłyconym afektem. Jasna świadomość i sprawność intelektu są zwykle zachowane, choć z czasem mogą powstawać pewne deficyty poznawcze. Najważniejsze przejawy psychopatologiczne obejmują: echo myśli, nasyłanie oraz zabieranie myśli, rozgłaśnianie (odsłonięcie) myśli, spostrzeżenie urojeniowe oraz urojenia oddziaływania, wpływu i owładnięcia, głosy omamowe komentujące lub dyskutujące o pacjencie w trzeciej osobie, zaburzenia myślenia i objawy nega

wne.

Przebieg zaburzeń schizofrenicznych może być albo ciągły, albo epizodyczny, z postępującym lub stabilnym deficytem, lub też mogą tu być jeden, lub więcej epizodów z pełną, lub częściową remisją. Rozpoznania schizofrenii nie należy stawiać, jeżeli obecne są liczne objawy depresyjne lub maniakalne, chyba że objawy schizofreniczne wyraźnie poprzedzają zaburzenia afektywne. Schizofrenii nie należy również rozpoznawać w przypadku występowania poważnej choroby mózgu lub w obecności stanów zatrucia substancjami, lub ich odstawienia. Podobne zaburzenia rozwijające się w przebiegu padaczki lub innej

horoby mózgu powinny być klasyfikowane jako F06.2, a wywołane przez substancje psychoaktywne - jako F10-F19, wraz ze wspólnym czwartym znakiem kodu 5.

Nie obejmuje: schizofrenia:

- ostra (niezróżnicowana) (F23.2)

- cykliczna (F25.2)

reakcja schizofreniczna (F23.2)

zaburzenia schizotypowe (F21)

[/CYTAT]

2008-04-18 16:14:00

przez gość

cytuj moderacja

[CYTAT]

29-09-2007 o 20:48, gość :

Zaburzenia psychotypowe czy to jest F.20?

F21) Zaburzenie typu schizofrenii (schizotypowe)Zaburzenie to *** się ekscentrycznym zachowaniem oraz nieprawidłowościami myślenia i afektu zbliżonymi do zmian spotykanych w schizofrenii, choć w żadnym etapie nie występują tu zdecydowanie odchylenia charakterystyczne dla schizofrenii. Objawy mogą obejmować: chłodny lub niedostosowany afekt, anhedonię, dziwne lub ekscentryczne zachowanie, skłonność do społecznego wycofywania się, paranoidalne i dziwaczne idee nie osiągające poziomu urojeń, zaburzenie myślenia i zaburzenia postrzegania (perceptual disturbances)6, niekiedy przemijające epizody quasi-psychotyczne z nasilonymi iluzjami, o

mami słuchowymi lub innymi oraz myślami podobnymi do urojeń, zwykle pojawiające się bez udziału czynników zewnętrznych. Nie ma wyraźnego początku, a rozwój i przebieg mają zwykle cechy właściwe zaburzeniom osobowości.

Utajona reakcja schizofreniczna

Schizofrenia:

- borderline ("z pogranicza"icon_wink.gif

- utajona

- prepsychotyczna

- zwiastunowa

- rzekomonerwicowa

- rzekomopsychopatyczna

Schizotypowe zaburzenia osobowości

Nie obejmuje: zespół Aspergera (F84.5)

schizoidalne zaburzenie osobowości (F60.1)

F20) SchizofreniaZaburzenia schizofreniczne ce<font color="red">***</font>ą się, w ogólności, podstawowymi i charakterystycznymi zakłóceniami myślenia i spostrzegania oraz niedostosowanym i spłyconym afektem. Jasna świadomość i sprawność intelektu są zwykle zachowane, choć z czasem mogą powstawać pewne deficyty poznawcze. Najważniejsze przejawy psychopatologiczne obejmują: echo myśli, nasyłanie oraz zabieranie myśli, rozgłaśnianie (odsłonięcie) myśli, spostrzeżenie urojeniowe oraz urojenia oddziaływania, wpływu i owładnięcia, głosy omamowe komentujące lub dyskutujące o pacjencie w trzeciej osobie, zaburzenia myślenia i objawy nega

wne.

Przebieg zaburzeń schizofrenicznych może być albo ciągły, albo epizodyczny, z postępującym lub stabilnym deficytem, lub też mogą tu być jeden, lub więcej epizodów z pełną, lub częściową remisją. Rozpoznania schizofrenii nie należy stawiać, jeżeli obecne są liczne objawy depresyjne lub maniakalne, chyba że objawy schizofreniczne wyraźnie poprzedzają zaburzenia afektywne. Schizofrenii nie należy również rozpoznawać w przypadku występowania poważnej choroby mózgu lub w obecności stanów zatrucia substancjami, lub ich odstawienia. Podobne zaburzenia rozwijające się w przebiegu padaczki lub innej

horoby mózgu powinny być klasyfikowane jako F06.2, a wywołane przez substancje psychoaktywne - jako F10-F19, wraz ze wspólnym czwartym znakiem kodu 5.

Nie obejmuje: schizofrenia:

- ostra (niezróżnicowana) (F23.2)

- cykliczna (F25.2)

reakcja schizofreniczna (F23.2)

zaburzenia schizotypowe (F21)

[/CYTAT] icon_arrow.gif F21 icon_arrow.gif

2008-04-19 10:11:00

przez gość

cytuj moderacja

Co za bzdury ktoś wkleja!!F20.0 Schizofrenia paranoidalna

F20.1 Schizofrenia hebefreniczna

F20.2 Schizofrenia katatoniczna

F20.3 Schizofrenia niezróżnicowana

F20.4 Depresja poschizofreniczna

F20.5 Schizofrenia rezydualna

F20.6 Schizofrenia prosta

F20.8 Schizofrenia innego rodzaju

F20.9 Schizofrenia, nie określonaPodział zaburzeń osobowości wg ICD-10

Specyficzne zaburzenia osobowości F60

Osobowość paranoiczna F60.0

Osobowość schizoidalna F60.1

Osobowość dyssocjalna F60.2

Osobowość chwiejna emocjonalnie F60.3

Osobowość chwiejna emocjonalnie typ impulsywny F60.30

Osobowość chwiejna emocjonalnie typ borderline F60.31

Osobowość histrioniczna F60.4

Osobowość anankastyczna F60.5

Osobowość lękliwa (unikająca) F60.6

Osobowość zależna F60.7(F25.) Schizoaffective disorders

(F25.0) Schizoaffective disorder, manic type

(F25.1) Schizoaffective disorder, depressive type

(F25.2) Schizoaffective disorder, mixed type

(F25.8) Other schizoaffective disorders

(F25.9) Schizoaffective disorder, unspecified

2008-11-05 11:43:00

przez gość

cytuj moderacja

A ja nie mam F21 bo od razu wiem że kubek i filiżanka służą do picia a rower i motocykl do jazdy ani F84.5 bo względnie ładnie mówię.

Więc to nic poważnego. Nie mam żadnego problemu. Ewentualne "zaburzenia nerwicowe" to NIC.

Strach przed piekłem. Zaburzenia i choroby psychiczne nie istnieją bo to może być podstęp złego ducha żeby ludzi mieli grzech.

Nie wolno narzekać. Stawiam swojemu życiu ocenę: 6!!!+ bo inaczej nie wolno. Inni mają gorzej.

2008-12-09 20:46:00

przez Cretino

cytuj moderacja

CYTAT: gość, 2008-11-05 11:43:00

A ja nie mam F21 bo od razu wiem że kubek i filiżanka służą do picia a rower i motocykl do jazdy ani F84.5 bo względnie ładnie mówię.
<BR>Więc to nic poważnego. Nie mam żadnego problemu. Ewentualne "zaburzenia nerwicowe" to NIC.
<BR>Strach przed piekłem. Zaburzenia i choroby psychiczne nie istnieją bo to może być podstęp złego ducha żeby ludzi mieli grzech.
<BR>Nie wolno narzekać. Stawiam swojemu życiu ocenę: 6!!!+ bo inaczej nie wolno. Inni mają gorzej.
ani jedno ani drugie kryterium nie wyklucza ukrywajacych sie pod tymi symbolami zaburzeń :P

wiekszosc schizofreników wie do czego słuzy kubek i rower :P

wiekszosc ludzi z zespołem aspergera wysławia się powprawnie a częśc nawet perfekcyjnie poprawnie :P

OSTATNIE NA FORUM
ANKIETA
PORADA SPECJALISTY

Czy wg Ciebie leki psychotropowe są bezpieczne?

Głosuj

Odstawianie leków uspokajających i nasennych

Leki uspokajające i nasenne (głównie z grupy benzodiazepin, rzadziej barbiturany), są środkami, które dzięki swojemu stosunkowo szybkiemu działaniu, polegającemu na zmniejszeniu nasilenia objawów lęku, niepokoju czy poprawie w zakresie...

więcej