NEWSLETTER

Bądź na bieżąco. Otrzymuj najnowsze informacje związane z naszym portalem.
ok

ARTYKUŁY

Oddział Zapobiegania Nawrotom I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii

opublikowano: 27 wrzesień 2011, aktualizacja: 27 wrzesień 2011

*/?>

Opis oferty terapeutycznej Oddziału.


Oddział Zapobiegania Nawrotom F10 I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii jest całodobowym, terapeutycznym oddziałem szpitalnym, o profilu psychoedukacyjnym i rehabilitacyjnym, przeznaczonym dla pacjentów z doświadczeniem psychozy, w szerokim tej diagnozy rozumieniu, tj, od ostrych wielopostaciowych zaburzeń psychotycznych (F23), przez psychozy schizofreniczne (F20), zaburzenia schizoafektywne (F25), przewlekłe zaburzenia psychotyczne (F22) do chorób afektywnych (F30 – F34). Do oddziału przyjmowani są pacjenci po kryzysie psychotycznym, w fazie ustępowania choroby lub w remisji, niewymagający ścisłego dozoru (oddział ma charakter otwarty i nie zabezpiecza chorych w ostrej fazie), po wstępnej konsultacji kwalifikacyjnej.

 

Do czynników dyskwalifikujących zaliczamy: zachowania agresywne i autoagresywne, tendencje samobójcze, objawy wytwórcze i zaburzenia myślenia uniemożliwiające udział w zajęciach grupowych oraz czynne uzależnienie od narkotyków, alkoholu czy leków. Abstynencja od tych substancji jest wymagana i monitorowana, a w razie jej złamania, pacjent jest wypisywany w trybie natychmiastowym.
Zasady te reguluje kontrakt terapeutyczny – regulamin, który pacjent podpisuje po zapoznaniu się z nim i akceptacji warunków umowy. W kontrakcie, poza wymaganiem abstynencji, ujęte są podstawowe zasady społeczności terapeutycznej w szpitalu, jak cisza nocna, czy zachowanie tajemnicy i wzajemnego szacunku.

 

Oferta terapeutyczna w oddziale obejmuje społeczność terapeutyczną oraz pakiet zajęć obowiązkowych i fakultatywnych. W programie podstawowym mieszczą się:
• Psychoedukacja
o wykłady na temat choroby, leczenia, teorii podatności i stresu, objawów zwiastunowych, profilaktyki.
o warsztaty to kontynuacja tematów poruszanych na wykładach.
o spotkania dla rodzin – grupy edukacyjno – wsparciowe na podobne jak dla pacjentów tematy.

 

• Rehabilitacja:
o gimnastyka - zajęcia poprawiające sprawność, koordynację ruchową i orientację przestrzenną, zwiększające wydolność fizyczną, pomagające rozładować napięcia mięśni i odreagować stres oraz zapobiegające otyłości.
o trening relaksacyjny - stosujemy relaksację Jacobsona i trening autogenny Schultza, są to metody pomagające w rozładowaniu napięć, wzmacniające koncentrację uwagi, relaksacja może zapobiegać stanom lękowym lub przeciwdziałać im, a także poprawia nastrój i samopoczucie pacjentów.
o zajęcia integracyjne - pacjenci pracują nad zwiększeniem zaufania do siebie nawzajem i do grupy, wykonują zadania zorientowane na wspólne działanie i na współpracę, dążą do osiągnięcia celu grupy, bez rywalizacji.
o wycieczki edukacyjno-rekreacyjne są okazją do ćwiczenia zdolności organizacyjnych, planowania, współpracy i negocjacji.
o warsztaty inicjatyw - zajęcia, na których pacjenci ćwiczą umiejętność autoprezentacji.

 

• Zajęcia treningowe:
o trening umiejętności społecznych to uczenie adekwatnego reagowania w sytuacjach interpersonalnych.

 

W toku tych ćwiczeń wykorzystujemy techniki modelowania określonych zachowań, odgrywanie ról i udzielanie informacji zwrotnych, pacjenci są zachęcani do wypróbowywania nowych sposobów zachowania się w środowisku społecznym.

 

Trening metapoznawczy – nowa, wysoce ustrukturyzowana, metoda pracy ze zniekształceniami poznawczymi występującymi w psychozach, z odpowiednio zaprojektowanymi ćwiczeniami. Program treningu realizowany w naszym oddziale składa się z ośmiu modułów, które dotyczą błędów poznawczych i uprzedzeń w rozwiązywaniu problemów w schizofrenii. Pośród problematycznych (nieprzystosowawczych) stylów myślenia potencjalnie przyczyniających się do rozwoju urojeń znajdują się:
• wzrost błędów atrybucji,
• przeskakiwanie do konkluzji,
• odrzucanie dowodów sprzecznych z przekonaniem,
• deficyty w teorii umysłu (theory of mind),
• zbyt duża pewność sądu mimo zniekształceń pamięci,
• depresyjne schematy poznawcze.

 

Błędy te mogą, same w sobie lub też w kombinacji z innymi czynnikami, sprzyjać przekształcaniu się fałszywych przekonań w urojenia. Celem sesji treningu metapoznawczego jest zwiększenie pacjentów świadomości tych zniekształceń i skłonienie ich do refleksji, uzupełnienie lub zmianę obecnego repertuaru sposobów rozwiązywania problemów.

 

• Psychoterapia:
 - terapia grupowa oparta jest na modelu terapii interpersonalnej proponowanej przez Yaloma zaadoptowanym do warunków oddziału stacjonarnego, uczestników grupy stymuluje się do udzielania wsparcia, zadawania pytań, zastanawiania się nad tym, co zostało lub nie zostało powiedziane, dzielenia się skojarzeniami i myślami, duży nacisk kładzie się na analizowanie relacji między członkami - tzn. „tu i teraz”.
  - podtrzymująca terapia indywidualna - towarzyszenie pacjentowi w jego przeżyciach przez cały okres leczenia, dawanie oparcia i poczucia bezpieczeństwa, osoba lecząca się ma możliwość omówienia swoich problemów, ustala plan i cele pobytu, wyznacza sobie zadania, w których wypełnianiu wspierają go osoby prowadzące.
- muzykoterapia to skuteczna metoda w pracy nad ekspresją i kontrolą emocji, nad wyrażaniem siebie, aktywny kontakt z muzyką może zmniejszać napięcia lękowe i przeciwdziałać tendencjom do izolowania się z otoczenia.
- psychorysunek - na zajęciach tych pacjenci mający trudności w ekspresji emocji korzystają z możliwość niewerbalnego wyrażania swoich przeżyć i trudności, co może pomagać w pokonywaniu wewnętrznego oporu w kontaktach interpersonalnych.
  - terapia dla osób słyszących głosy - oparta na modelu CBT oferta dla osób, które mimo farmakoterapii przewlekle doświadczają omamów, praca nad monitorowaniem objawów, ich kontrolą i stopniowym wygaszaniem.

 

• Warsztaty zdrowienia to nowe podejście do zaburzeń psychotycznych i nowa propozycja. Zajęcia te opierają się na różnych teoriach, część z nich ma charakter edukacyjny, ich celem jest przedstawienie idei umacniania i zdrowienia, inne wykorzystują techniki zaczerpnięte z teorii poznawczo-behawioralnej, a ćwiczenia, w których proponujemy spojrzenie na swoje życie jak na książkę, wywodzą się z teorii narracyjnej. Warsztaty służą poprawie samooceny, umiejętności twórczego rozwiązywanie problemów, a także tworzenia indywidualnych planów zdrowienia. Opracował je zespół pod kierownictwem Prof. Marty Anczewskiej z I Kliniki Psychiatrycznej. Po raz pierwszy zostały przeprowadzone w 2008 roku w Instytucie Psychiatrii i Neurologii i uzyskały pozytywną ocenę uczestników. Obecnie planujemy prowadzenie kolejnych cyklów warsztatów zdrowienia w Oddziale Zapobiegania Nawrotom – rozpoczynamy rekrutację uczestników.

 

 

Wzajemny wpływ pacjentów na siebie może przyspieszyć proces leczenia poprzez własne zaangażowanie i aktywne uczestniczenie w zajęciach, wzajemną pomoc i wsparcie, dzielenie się swymi przeżyciami i wspólną organizację czasu. Osoby leczące się w oddziale F10 podejmują różne zadania jak: prowadzenie zebrania społeczności, organizację wycieczki dla grupy, dyżury, redagowanie gazetki oddziału itp.

 

Zajęcia dodatkowe - dla chętnych - odbywające się po południu i wieczorami, są stałym uzupełnieniem oferty terapeutycznej oddziału. W grupie wsparcia dla byłych pacjentów oddziału uczestniczy jeden z terapeutów, moderujący przebieg spotkań; osoby wypisane przychodzą opowiedzieć o swoich osiągnięciach, lub po wsparcie, w trudniejszych momentach, pacjenci oddziału mogą spotkać młodych ludzi z podobnym doświadczeniem psychozy, ale na innym etapie chorowania i zdrowienia. Zapraszamy też pacjentów na trening poszukiwania pracy, wieczorne zajęcia z terapii tańcem i ruchem, warsztaty teatralne, a także grupę modlitewną.

 

Integralną częścią pracy terapeutycznej jest praca z rodzinami osób leczących się w Oddziale Zapobiegania Nawrotom. Zapraszamy bliskich naszych pacjentów do udziału w edukacyjno - wsparciowych spotkaniach grupowych, w razie potrzeby możliwa jest także konsultacja rodzinna.


Joanna Krzyżanowska - Zbucka
Kierownik Oddziału Zapobiegania Nawrotom F10
[email protected]


1) { ?>Strona: 1  1 

autor tekstu:Joanna Krzyżanowska - Zbucka, Kierownik Oddziału Zapobiegania Nawrotom F10
źródło tekstu:Oddział Zapobiegania Nawrotom F10 I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii
więcej informacji:schizofrenia | profilaktyka nawrotów | farmakoterapia | psychoterapia

Komentarze (3)   Skomentuj tekst

2013-02-27 20:08:46

przez gość

 

http://imageshack.us/photo/my-images/534/scan1302270001.jpg/

2013-02-27 20:11:19

przez gość

 

Plan zajęć na oddziale f10
http://imageshack.us/photo/my-images/534/scan1302270001.jpg/

2013-07-02 14:33:22

przez gość

 

I was tortured, incarcerated and deliberately poisoned in this hospital by Małgorzata Luks and Agnieszka Pirog Balcerzak. I strongly believe that these so called "medical professionals" were bribed by lek. med. radiologist Tomasz Oleksiuk to falsely diagnose me with paranoid schizophrenia, so he could "legally" steal my biological children. The "mental health professionals" in the hospital use < Double Bind > and < Diffusion of Responsibility > psychological strategies regarding religious beliefs, they twist and misinterpret information given by patient in the medical records. The hospital has released my information to my ex-husband without my permission. I was persecuted and defamed by the doctors working in this hospital. Unprofessional approach to mental distress. They falsely diagnose paranoid schizophrenia without using scientific method, used just very subjective observation. They do not have respect for imagination and don't know what figure of speech is. It is very easy to get falsely diagnosed in this hospital with non existing diseases (disorders). I have filed complaints against this institution ( The Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw, located in Sobieskiego street) at the European Court of Human Rights, U.N. and International Criminal Court. NIE POLECAM! Stay away.

OSTATNIE NA FORUM
ANKIETA
PORADA SPECJALISTY

Czy wg Ciebie leki psychotropowe są bezpieczne?

Głosuj

Potrzeba leczenia szpitalnego

Leczenie większości osób cierpiących na schizofrenię dokonuje się w pobliżu miejsca zamieszkania.W proces ten zaangażowane są zespoły terapeutyczne złożone z lekarzy, pielęgniarek, pracownikówsocjalnych, terapeutów zajęciowych, psychologów oraz pracowników opieki...

więcej