NEWSLETTER

Bądź na bieżąco. Otrzymuj najnowsze informacje związane z naszym portalem.
ok

ARTYKUŁY

Czym jest Health 2.0/ Medicine 2.0 (Zdrowie 2.0/Medycyna 2.0) ?

opublikowano: 16 styczeń 2012, aktualizacja: 16 styczeń 2012

*/?>

Internet zajmuje obecnie bardzo ważne miejsce w wielu aspektach związanych z medycyną i szeroko pojętymi zagadnieniami związanymi ze zdrowiem we wszystkich jego aspektach. O ile można to przewidzieć rola Internetu, w obecnym czasie nadal wzrastająca, będzie rosła nadal w przyszłości. Proces ten dotyczy także wielu zagadnień związanych z ochroną zdrowia psychicznego, psychiatrią, psychoterapią, zaburzeniami psychicznymi i całą sferą powiązana z tymi zagadnieniami. Między innymi dotyczy także zagadnienia kontaktów specjalistów różnych dziedzin medycyny z pacjentami. W bardziej tradycyjnym ujęciu kontakt ten miał charakter „skośny”, to znaczy przekazywania informacji przez specjalistów do pacjentów, w formie edukacji zdrowotnej, artykułów, broszur, odpowiedzi na pytania pacjentów i innych aktywności o zbliżonym charakterze. Temat omawiany w poniższej pracy ma odmienny charakter, jest projektem „poziomym”, a ujmując to językiem stosowanym w Internecie dotyczy poziomu Health 2.0 tzn. takiego, w którym treści przekazu generowane jest przez jego użytkowników. Odpowiada to różnicy pomiędzy „Web 1.0” i „Web 2.0”.


Omówienie artykułu: Tom H Van De Belt; Lucien JLPG Engelen; Sivera AA Berben; Lisette Schoonhoven: Definition of Health 2.0 and Medicine 2.0: A Systematic Review.
J Med Internet Res 2010;12(2):e18.


Według autorów omawianej pracy [1] Internet staje się w coraz większym stopniu częścią naszego codziennego życia, bardziej popularnym niż tradycyjne media jak telewizja, radio i gazety. Przewiduje się, że wpływ Internetu i innych nowinek technologicznych na opiekę zdrowotną będzie rósł, a pacjenci powszechnie używają wyszukiwarek internetowych do odnajdywania informacji związanych ze zdrowiem. W wyszukiwarce Gogle pięć procent wszystkich zapytań dotyczy kwestii związanych z tematyką zdrowotną. Obecnie pacjenci mogą używać Internetu aby dzielić się informacjami ze sobą nawzajem, z profesjonalistami we wszystkich możliwych kierunkach. Zastosowanie Internetu lub innych technologii Sieci w opiece zdrowotnej nazywane jest eHealth (eZdrowie).

 

Termin Web 2.0 (Sieć 2.0) został wprowadzony w 2004 przez O’Reilly w kontekście nowej generacji Internetu zakładającej między innymi aktywne uczestnictwo jego użytkowników. Wiele definicji Web 2.0 które pojawiły się od tego czasu ma kilka wspólnych elementów: podkreślają one kwestię interakcji pomiędzy użytkownikami Internetu. W pierwszej odsłonie Internetu (Web 1.0) miał on charakter jednokierunkowy, podczas gdy wersja druga (Web 2.0) pozwala użytkownikom na dodawanie informacji lub zawartości i poprzez to kreuje interakcję. W ten sposób powstają „treści generowane przez użytkowników”, a od pojawienia się takiej możliwości ilość tych treści wzrosła w sposób trudny do wyobrażenia (wystarczy sobie przypomnieć YouTube, Facebook, Twitter).
Według krytyków tego rozróżnienia Web 2.0 nie jest nową jakością, ponieważ używa starych metod technologicznych jak HTML, jest więc wyłącznie nową wersją, wyrazem ewolucji starszych technologii i samego Internetu. Tym nie mniej pojęcie Web 2.0 jest szeroko używane, a w wyszukiwarce Google można odnaleźć 85 milionów rezultatów poszukiwań tego terminu.

 

Odkąd technologie Sieci 2.0 zaczęły być stosowane w odniesieniu do tematyki zdrowia, pojawił się termin Heath 2.0 (Zdrowie 2.0). Inne używane terminy to Medicine 2.0 (Medycyna 2.0). Tematyka treści mieszczących się w Health 2.0 i Medicine 2.0 dotyczy wielu kategorii pacjentów i problemów zdrowotnych. w tym kontekście pojawia się także idea „patient empowerment 2.0” –„ aktywnego uczestnictwa obywatela w jego/jej drodze do zdrowia i uzyskania opieki z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych” [2].

 

Założenie Health 2.0 i Medicine 2.0 niesie przekaz, że prowadzą one do wzmocnienia roli pacjenta poprzez lepszą dostępność informacji i większe możliwości wyboru wynikające z lepszego rozumienia swojej sytuacji i istniejących możliwości.

 

Założenia te podlegają jednak krytyce i dociekaniom czym w istocie jest Health 2.0 i Medicine 2.0. stąd założeniem omawianej pracy, było poszukiwanie definicji tych terminów.

 

Autorzy pracy przeszukali elektroniczne bazy danych (PubMed, Scopus, CINAHL) oraz listy piśmiennictwa znaczących artykułów w poszukiwaniu definicji terminów Health 2.0 i Medicine 2.0. Przeszukali także literaturę profesjonalną nie mająca charakteru pełnych prac naukowych, także korzystając z baz danych i wyszukiwarek internetowych (listopad 2009).

 

Wyniki

Odnaleziono 1937 artykułów w naukowych bazach danych i 1404 artykułów pół profesjonalnych. Obrazuje to, jak wiele treści na ten temta jest już obecnie dostępnych. Wybrano 287 artykułów, w tym 25 prac recenzowanych i 262 prace nie naukowe. Odnaleziono w nich 46 unikalnych definicji Health 2.0 i Medicine 2.0. Wybrano z nich następujące zagadnienia:
• pacjent
• Web 2.0 / technologia
• profesjonaliści
• tworzenie sieci społecznych
• zmiany ochrony zdrowia
• współpraca
• informacja zdrowotna/zawartość

 

Przykładowe definicje (4 spośród 46)

  • Termin […] odnosi się do ewolucji technologii i samego przemysłu medycznego w celu wykreowania nowej generacji opieki zdrowotnej dla jej odbiorców, osób ją zapewniających i płatników. Termin został wzięty z Web 2.0. co odnosi się do ewolucji Internetu z narzędzia używanego przede wszystkim do uzyskiwani informacji w narzędzie współpracy i interakcji społecznej.
  • Health 2.0 jest generowaną przez użytkowników opieką zdrowotną. Daje się przewidzieć że narzędzia informacji o sprawowaniu opieki w przyszłości będą kombinacją pomiędzy zapisami obserwacjami pacjentów i Internetem, z pacjentem i lekarzem znajdującymi się w punkcie przecięcia tych dwóch bez potrzeby zwracania uwagi na technologię.
  • Health 2.0 jest definiowane przez połączenie danych zdrowotnych i informacji o zdrowiu z doświadczeniem pacjenta poprzez użycie ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych), pozwalające obywatelowi stać się aktywnym i odpowiedzialnym partnerem w jego/jej drodze do zdrowia i do opieki zdrowotnej.
  • Media społeczne i rozmowa związana z opieką zdrowotną, w której wszystkie strony są równe (są na tym samym poziomie pola gry).

 

Pacjent
35 definicji zawierało słowo pacjent lub odbiorca usług medycznych, a w 12 z nich zawarta była idea zwiększenia aktywnego udziału lub wzmocnienia roli pacjentów

Web 2.0/Technologia
32 definicje zawierały odnośniki do “Web 2.0 lub “technologii. Web 2.0 był widziany jako całość dostępnych technologii, które mogą być używane do komunikowania i wymiany informacji

Profesjonaliści
26 definicji uwzględniało „profesjonalistów” lub „osoby dostarczające opieki”, spośród których pięć wspominało o wzmacnianiu roli profesjonalistów. Definicje dotyczyły także innych grup zawodowych związanych z ochroną zdrowia.

Tworzenie sieci społecznych
22 definicje uwzględniały tworzenie sieci społecznych, w kontekście “środowiska online”, „środowiska” , „sieci”, „sieci społecznej online” , „społecznego tworzenia sieci”, „interakcji”, „inteligentnej interakcji”. Niektóre z nich koncentrowały się bardziej na technologii – narzędziach tworzenia sieci społecznej.

Zmiany ochrony zdrowia
15 definicji odnosiło się do zmian środków i systemu ochrony zdrowia – w kontekście np. „całkowicie nowego sposobu włączania odbiorców w system ochrony zdrowia”, „następnej generacji zapewniania ochrony zdrowia”, „nowego i lepszego systemu ochrony zdrowia”. „nowej koncepcji opieki zdrowotnej” itd.

Współpraca
14 definicji zawierało odniesienia do „współpracy”. W erze Health 2.0 pacjenci aktywnie przyczyniają się do przebiegu sprawowania opieki nad własnym zdrowiem. Współpraca pomiędzy profesjonalistami a pacjentami może ulec poprawie, także w znaczeniu dzielenia się wiedzą i wspólnej pracy.
Innym odniesieniem było zwrócenie uwagi na transformację roli pacjenta w systemie opieki zdrowotnej w kierunku jego większej aktywności („aktywni partnerzy”)

Informacja zdrowotna/zawartość
14 definicji zawierało odniesienia do takich terminów jak informacja, informacja zdrowotna, informacja medyczna

 

Podsumowanie
Autorzy uważają, że Web 2.0 jest środkiem ułatwiającym dostęp do Health 2.0/ Medicine 2.0, ale nie jest do tego dostępu konieczne. Pacjent może pójść do biblioteki aby uzyskać te same dane, jednak to drugie wyjście jest o wiele trudniejsze, niż uzyskanie ich z Sieci.

 

Po drugie głównymi grupami osób zaangażowanymi w omawiane zjawisko są pacjenci (odbiorcy) i profesjonaliści (osoby zapewniające opiekę). Co interesujące, niewiele wzmianek poświęcono innym grupom osób, jak płatnicy, naukowcy, studenci, a rząd został wspomniany tylko raz. A przecież to strona rządową wpływa w wysokim stopniu na system opieki zdrowotnej i jego zmiany.

 

Większość definicji skupiała się na wzajemnej relacji pomiędzy pacjentami a profesjonalistami. W tym kontekście pacjenci i profesjonaliści są widziani w kategoriach obustronnej współpracy, a rola pacjenta podlega przemianom poprzez użytkowanie sieci społecznych i dostęp do informacji o zdrowiu. Także sposoby komunikacji tych dwóch grup osób podlegają zmianom, np. dzięki komunikacji on-line.

 

Wyrażane jest oczekiwanie, że Health 2.0/ Medicine 2.0 będzie prowadziło do zmiany w ochronie zdrowia, chociaż tępo tych zmian jest oceniane od powolnego do rewolucyjnego. Pojawiają się także opinie, ze żadne fundamentalne zmiany w tym względzie jednak nie zaszły.

 

1. Van De Belt TH, Engelem LJLPG , Berben SAA, Schoonhoven L.: Definition of Health 2.0 and Medicine 2.0: A Systematic Review. J Med Internet Res 2010;12(2):e18.
2. Bos L, Marsh A, Carroll D, Gupta S, Rees M. icmcc.org. Patient 2.0 Empowerment. URL: http://www.icmcc.org/pdf/ICMCCSWWS08.pdf.
 


1) { ?>Strona: 1  1 

autor tekstu:Tom H Van De Belt; Lucien JLPG Engelen; Sivera AA Berben; Lisette Schoonhoven
autor opracowania:Dr n med Sławomir Murawiec, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
źródło tekstu:J Med Internet Res 2010;12(2):e18.
adres www źródła:http://www.jmir.org/
więcej informacji:psychiatria | Internet 2.0

Komentarze (0)   Skomentuj tekst

OSTATNIE NA FORUM
ANKIETA
PORADA SPECJALISTY

Czy wg Ciebie leki psychotropowe są bezpieczne?

Głosuj

Potrzeba leczenia szpitalnego

Leczenie większości osób cierpiących na schizofrenię dokonuje się w pobliżu miejsca zamieszkania.W proces ten zaangażowane są zespoły terapeutyczne złożone z lekarzy, pielęgniarek, pracownikówsocjalnych, terapeutów zajęciowych, psychologów oraz pracowników opieki...

więcej